Voorafbetaling vennootschapsbelasting in 2019

Sinds het zomerakkoord werden de tarieven wegens onvoldoende voorafbetalingen aanzienlijk verhoogd. Indien u dit jaar niet voldoende voorafbetalingen heeft gestort, zal een belastingvermeerdering aangerekend worden van 6,75%. Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, kan u deze verhoging aan belastingen vermijden.


De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.


Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%

Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%

Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00%

Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Hou rekening met de volgende betaalinstructies:

- betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;

- betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen;

- vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - Vennootschappen";

- gebruik als mededeling de juiste gestructureerde mededeling (gelieve met ons contact op te nemen indien niet gekend)

 

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) betekent dit:

- Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 10 april 2019 (1ste voorafbetaling)

- Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2019 (2de voorafbetaling)

- Voor het derde kwartaal: ten laatste op 10 oktober 2019 (3de voorafbetaling)

- Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 20 december 2019 (4de voorafbetaling)

Dit zijn de uiterste data waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.