Cash betalen van facturen: mag dit nog?

Welk bedrag van een factuur mag u cash betalen of ontvangen?
Wij helpen u op weg in 4 stappen:


1) Betalen van onroerende goederen.
Regel: er mag niets cash worden betaald.  Dit geldt ook voor het voorschot.
Opgelet: dit betreft de aanschaf en bijkomende kosten (registratierechten, onkosten,….)

 

2) Betalen van roerende goederen en werken aan onroerende goederen
Regel vanaf 16/10/2017: er mag tot 3 000 € cash worden betaald.
Deze cashregel geldt zowel ten opzichte van particulieren als professionele klanten bij commerciële transacties.  Particulieren onderling hebben geen cashregel.

Opgelet: het totale factuurbedrag is van belang voor de grens van 3 000€ en niet de eventueel betaalde voorschotten of deelbetalingen.  Het opsplitsen van 1 handeling in deelfacturen heeft dus geen zin.

Voorbeeld:

  • Een bedrag van 2900 € mag volledig in contanten worden betaald.
  • Een bedrag van 6500 € mag maximum voor 3 000 € contant worden betaald.
  • Een bedrag van 40 000€ wordt opgesplitst in 4 deelfacturen van elk 10 000 €.  Er mag maximum 3 000 € contant worden betaald op het bedrag van 40 000 €

3) Verplichte melding
Indien u als  handelaar of dienstverstrekker toch te veel cash ontving of betaalde, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI of antiwitwascel).


4) Sancties
Bij niet naleving van de grenzen of wanneer u nalaat melding te doen van de cashbetalingen riskeert u een geldboete .  Deze geldboete mag echter niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte contant betaalde bedragen met een maximum van 1 350 000 €.


Bron
: wetgeving 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering en tot beperking van het gebruik van contanten.