Nieuwe belastingaangifte personenbelasting inkomsten 2018

 

 

 

 

 

Via deze link vindt u een model van de “nieuwe” belastingaangifte personenbelasting aanslagjaar 2019  inkomsten 2018.

Nieuw voor dit jaar is dat ieder Gewest zijn eigen belastingaangifte Deel I heeft (opmerking: de belastingplichtige zal die aangifte moeten invullen van het Gewest waar hij op 1 januari van het aanslagjaar woonachtig was).

Oorzaak is de 6e Staatshervorming. Omwille van die 6e Staatshervorming is ieder Gewest bevoegd om eigen belastingverminderingen (en/of belastingkredieten) toe te kennen. Van die bevoegdheid is ondertussen al duchtig gebruik gemaakt, met als resultaat dat de belastingverminderingen in de verschillende Gewesten meer en meer verschillen.

Vorig jaar werden de betreffende vakken (IX, X en XI) in die mate complex dat het voor de belastingplichtige niet meer evident was om het correcte bedrag in te vullen in de correcte rubriek.   Om de zaken toch enigszins te vereenvoudigen is dan ook vanaf dit jaar beslist om, zoals reeds vermeld, ieder Gewest zijn eigen belastingaangifte Deel 1 te geven. Uiteraard zijn op die 3 versies van de aangifte de meeste vakken nog altijd identiek. De vakken die wel specifiek zijn voor ieder Gewest, zijn de vakken met de rubrieken belastingvermindering en/of belastingkredieten, dus concreet de Vakken IX, X en XI. In de Vakken IX en X is er wel telkens een opsplitsing tussen een “gewestelijk” deel (= Vakken IX - I en X - I, specifiek voor het betreffende gewest) en een “federaal” deel (= Vakken IX - II en X - II, identiek voor de 3 Gewesten). In het model van aangifte dat wij u als bijlage bezorgen zijn alle Vakken IX, X en XI van de 3 gewesten opgenomen, zodat u een volledig overzicht hebt, zowel van de Vlaamse, Brusselse als Waalse aangifte (bovenaan de Vakken IX, X en XI staat telkens aangeduid over welk gewest het gaat).

 

Bron : Fiskaal informatief